RoWe Services spol. s r.o - realitná kancelária

Ponúkame vám otázky a k nim adekvátne odpovede rozdelené do štyroch kategórií. Záleží nám na tom, aby ste naše služby využívali čo najefektívnejšie.

Záujemcom o prenájom ponúkame odpovede na najčastejšie kladené otázky,

Otázky týkajúce sa OBHLIADOK

K najlepším ponukám sa dostanete prostredníctvom našich on line služieb. Službou Prenájom ŠTART získate databázu ponuky prenájmov súkromnej inzercie z internetu a najvýhodnejších našich ponúk, a to za najnižšiu províziu na trhu - 59 €.
Využitím služieb: Prenájom ŠTART za 59€, Prenájom POHODA za 99€ a Prenájom AKTÍV za 200€ získate všetky ponuky našej databázy ešte pred uverejnením.
Áno. Makléri pracujú online a požiadavky na obhliadky obdržia na svoj smartfón. Obratom vás budú kontaktovať za účelom potvrdenia vami navrhovaného termínu.
Realitná agentúra RoWe Services zaznamenáva vaše požiadavky inovovaným spôsobom, pri ktorom si sami určujete podmienky prenájmu. Záväzok - OBHLIADKA EŠTE DNES - chceme splniť; vy nestrácate čas zbytočným telefonovaním, ani mailovaním, my získame maximum skutkovej podstaty vašich potrieb.
Áno, hneď po odoslaní registrácie dostanete potvrdzujúci e-mail obsahujúci kompletný postup spolupráce.
Svojich klientov chceme poznať tak, ako poznáme prenajímateľov. Každé oddelenie realitnej agentúry pracuje inovovane s údajmi vami poskytnutými, a to maklér, právnik i účtovník. Aj prenajímateľ chce byť oboznámený s tým, akí záujemcovia mu, z bezpečnostných dôvodov, vstúpia do nehnuteľnosti.
Svojich klientov chceme poznať tak, ako poznáme prenajímateľov. Každé oddelenie realitnej agentúry pracuje inovovane s údajmi vami poskytnutými, a to maklér, právnik i účtovník. Aj prenajímateľ chce byť oboznámený s tým, akí záujemcovia mu, z bezpečnostných dôvodov, vstúpia do nehnuteľnosti.
Áno, pretože každá nová objednávka obhliadky má vygenerovaný osobitný variabilný symbol, na základe ktorého klienta identifikujeme a priradíme k nehnuteľnosti.
Jednoduchý. Po obhliadke nehnuteľnosti uhradíte sumu, ktorú ste potvrdili svojou objednávkou. Realitná agentúra, po prijatí platby, rezervuje nehnuteľnosť a pristúpi k vypracovaniu nájomnej zmluvy.
Províziu upravuje služba Prenájom KLASIK MAX, ktorú nemožno meniť. Ak si chcete províziu znížiť, využite ďalšie služby záujemcom o prenájom.
Províziu upravuje služba Prenájom EXTRA za 199 €, ktorú nemožno meniť. Ak si chcete znížiť výšku provízie, využite službu Prenájom ŠTART za 59 €.
Áno, ale len pri prenájmoch drahších ako 750 € / mesačne.
Áno, ak klient uhradil províziu, ale počas vypracúvania nájomnej zmluvy bezdôvodne alebo z dôvodov na jeho strane odstúpi od objednávky, vznikne realitnej agentúre nárok na úhradu nákladov v súvislosti s už vykonanými úkonmi vo výške zaplatenej provízie.
Výšku provízie si zvolíte výberom konkrétnej služby. Pod kauciou sa rozumie platba vo výške jednomesačného nájmu (vrátane energií), ktorá slúži prenajímateľovi ako zábezpeka, že nájomca si bude plniť, počas zmluvného vzťahu, povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy. Na podmienky a vrátenie kaucie si dávame pri zapracovaní do nájomných zmlúv obzvlášť veľký pozor.
Záujemca neplatí províziu pri vyššej kategórii bytov, ak je prenájom vyšší ako 750 € / mesačne; v tom prípade platí províziu prenajímateľ. Ako vieme, väčšina prenajímateľov, ktorí ponúkajú nehnuteľnosti v zaužívanom štandarde, požaduje zabezpečovací prostriedok - kauciu, a to vo výške jednomesačného nájmu, vrátane energií.
Áno, akonáhle máme konkrétneho klienta a pristúpime k príprave zmluvnej dokumentácie, zisťujeme reálne ceny energií. Prenajímateľom súčasne vysvetlíme, že je vhodné, ak s nájomcom komunikujú pravdivo hneď od začiatku zmluvného vzťahu. Ide o to, že klamne nastavené zálohové platby energií nie sú neskôr predmetom vymáhania nedoplatkov.
Nájomca platí prenajímateľovi jednomesačný nájom už pri podpise zmluvy, spolu s kauciou. Každý ďalší mesačný nájom mu uhradí mesiac vopred, v dohodnutý deň.
Nájomnú zmluvu vypracuje vo väčšine prípadov realitná agentúra, v závislosti od klientových požiadaviek.
Každá realitná kancelária má inú filozofiu podnikania. Ak už realizovala konkrétny prenájom, zámerne nestiahla ponuku z realitného trhu, aby dopytujúcim sa klientom ponúkla iné, často drahšie nehnuteľnosti zo svojej databázy.

Otázky týkajúce sa SLUŽIEB

Realitné kancelárie získavajú ponuky prenájmov z niekoľkých zdrojov. Najčastejším zdrojom informácií bývajú ponuky zo súkromnej inzercie. Záujemcovia väčšinou poznajú asi 10 inzertných portálov, na ktorých hľadajú vhodné ponuky. Naša realitná agentúra inovovaným spôsobom monitoruje online asi 170 inzertných portálov, na ktorých prenajímatelia uverejňujú svoje ponuky. Sofistikovaným spôsobom, okrem súkromnej inzercie, pracujeme s vlastnou databázou, ktorú dlhé roky pravidelne aktualizujeme. K ponukám sa dostanete objednávkou jednou z našich služieb: Prenájom ŠTART za 19 €, Prenájom POHODA za 99 €, Prenájom AKTÍV za 200 €.
K najlepším ponukám sa dostanete prostredníctvom našich online služieb. Službou Prenájom ŠTART získate databázu ponuky prenájmov súkromnej inzercie z internetu a najvýhodnejších našich ponúk, a to za najnižšiu províziu na trhu - 19 €.
Profesionálne. Naša realitná agentúra pracuje inovovaným spôsobom a online monitoruje asi 170 inzertných portálov súkromnej inzercie. Sofistikovaným spôsobom, okrem súkromnej inzercie, pracujeme s vlastnou databázou, ktorú dlhé roky pravidelne aktualizujeme. Nasledovne ponuky kompletizujeme prostredníctvom služieb: Prenájom ŠTART za 19 € , Prenájom POHODA za 99 €, Prenájom AKTÍV za 200 €, ktoré záujemcom o prenájom zašleme v programe Excel alebo si ich vyzdvihnú v agentúre.
Za objednanú službu zaplatíte hneď po prijatí potvrdzujúceho e-mailu. Po obdržaní platby na účet realitnej agentúry sa stávate naším klientom a získavate všetky výhody v rozsahu vybratej služby.
Realitná agentúra RoWe Services pracuje inovovaným spôsobom - online. Odbúrali sme zastarané systémy - podpisovanie sprostredkovateľských zmlúv, v ktorých sa často nejasne objavujú vymáhateľné pokuty. Zakladáme si na budovaní kvalitných obchodných vzťahov a spolupráce, preto sa objednávke venujeme až po uhradení platby. S vami robíme reality inak.
Denne obdržíme desiatky takýchto "požiadaviek". Na základe profesionálnych skúseností kategorizujeme klientov, ktorí majú skutočný záujem, a klientov, ktorí si "krátia čas" surfovaním po internete. Striktne oddeľujeme potenciálnych záujemcov od serióznych klientov. Vyberte si službu a výšku provízie a následne sa zaregistrujte. Poskytnite nám referencie požiadaviek, ktoré spracujeme a pošleme späť po obdržaní vašej platby.
S našimi prepracovanými službami a nastavenými systémami by sa nemalo stať, že nebudete spokojný, pretože makléri pracujú podľa osvedčených šablón a zodpovedný pracovník ich prácu pravidelne monitoruje. Naše služby vám ponúkajú úplný prieskum trhu, na základe ktorého môžete upraviť reálnosť svojich požiadaviek a následne si vybrať takú nehnuteľnosť, akú hľadáte.
Naše služby poskytujú aktuálny prehľad ponúk na realitnom trhu. Zorientujte sa podľa neho a zreálnite svoje predstavy a požiadavky a vyberte si takú nehnuteľnosť, akú hľadáte.

Prenajímateľom nehnuteľností ponúkame odpovede na najčastejšie kladené otázky,

Vám, ktorí rozmýšľate o predaji svojej nehnuteľnosti ako, komu a v akom čase ju predáte za čo najvýhodnejšiu sumu, prinášame odpovede na často kladené otázky. Naším zámerom je pomôcť vám zorientovať sa v spleti realitného trhu.

Áno, pretože vyvolávacie sumy v oboch týchto prípadoch sú podstatne nižšie ako priemerné ponukové na realitných portáloch. Logicky z toho vyplýva, že kupujúci siahne po nehnuteľnostiach v dražobných spoločnostiach.
Tento zastaraný spôsob spolupráce nevyužívame, pretože sa neosvedčil. Žiaden kvalifikovaný maklér sa aktívne nebude venovať takejto neistej obchodnej spolupráci.
Mnohé realitné kancelárie si doposiaľ neosvojili základné pravidlá komunikácie s klientmi. My im ponúkame inovované a overené metódy činnosti, každú obchodnú aktivitu riešime komplexne, bez stresu s jasne vopred stanovenými podmienkami a navyše - najnižšou províziou na trhu (999 €).
Áno, pretože vyvolávacie sumy v oboch týchto prípadoch sú podstatne nižšie ako priemerné ponukové na realitných portáloch. Logicky z toho vyplýva, že kupujúci siahne po nehnuteľnostiach v dražobných spoločnostiach.
Tento zastaraný spôsob spolupráce nevyužívame, pretože sa neosvedčil. Žiaden kvalifikovaný maklér sa aktívne nebude venovať takejto neistej obchodnej spolupráci.
Mnohé realitné kancelárie si doposiaľ neosvojili základné pravidlá komunikácie s klientmi. My im ponúkame inovované a overené metódy činnosti, každú obchodnú aktivitu riešime komplexne, bez stresu s jasne vopred stanovenými podmienkami a navyše - najnižšou províziou na trhu (999 €).

Záujemcom o kúpu nehnuteľnosti ponúkame odpovede na najčastejšie kladené otázky,

Vám, ktorí rozmýšľate o predaji svojej nehnuteľnosti ako, komu a v akom čase ju predáte za čo najvýhodnejšiu sumu, prinášame odpovede na často kladené otázky. Naším zámerom je pomôcť vám zorientovať sa v spleti realitného trhu.

Áno, pretože vyvolávacie sumy v oboch týchto prípadoch sú podstatne nižšie ako priemerné ponukové na realitných portáloch. Logicky z toho vyplýva, že kupujúci siahne po nehnuteľnostiach v dražobných spoločnostiach.
Tento zastaraný spôsob spolupráce nevyužívame, pretože sa neosvedčil. Žiaden kvalifikovaný maklér sa aktívne nebude venovať takejto neistej obchodnej spolupráci.
Mnohé realitné kancelárie si doposiaľ neosvojili základné pravidlá komunikácie s klientmi. My im ponúkame inovované a overené metódy činnosti, každú obchodnú aktivitu riešime komplexne, bez stresu s jasne vopred stanovenými podmienkami a navyše - najnižšou províziou na trhu (999 €).
Áno, pretože vyvolávacie sumy v oboch týchto prípadoch sú podstatne nižšie ako priemerné ponukové na realitných portáloch. Logicky z toho vyplýva, že kupujúci siahne po nehnuteľnostiach v dražobných spoločnostiach.
Tento zastaraný spôsob spolupráce nevyužívame, pretože sa neosvedčil. Žiaden kvalifikovaný maklér sa aktívne nebude venovať takejto neistej obchodnej spolupráci.
Mnohé realitné kancelárie si doposiaľ neosvojili základné pravidlá komunikácie s klientmi. My im ponúkame inovované a overené metódy činnosti, každú obchodnú aktivitu riešime komplexne, bez stresu s jasne vopred stanovenými podmienkami a navyše - najnižšou províziou na trhu (999 €).

Majiteľom nehnuteľností ponúkame odpovede na najčastejšie kladené otázky,

Vám, ktorí rozmýšľate o predaji svojej nehnuteľnosti ako, komu a v akom čase ju predáte za čo najvýhodnejšiu sumu, prinášame odpovede na často kladené otázky. Naším zámerom je pomôcť vám zorientovať sa v spleti realitného trhu.

Áno, pretože vyvolávacie sumy v oboch týchto prípadoch sú podstatne nižšie ako priemerné ponukové na realitných portáloch. Logicky z toho vyplýva, že kupujúci siahne po nehnuteľnostiach v dražobných spoločnostiach.
Kvôli stanoveniu reálnej hodnoty nehnuteľnosti objednávame služby súdnych znalcov evidovaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku (120 - 150 € / byt, 230 - 300 € / dom) hradí predávajúci.
Nie sú. Určujú ich najmä nadhodnotené novostavby, ktoré skresľujú situáciu na trhu. Sami developeri časom pristúpia ku zníženiu sumy aj o 30%, čím sa priblížia k trhovým cenám. Na základe inzerovaných nereálnych ponúk predávajúci nedokážu správne ohodnotiť svoju starú nehnuteľnosť.
Smerodajná je doba predaja. Platí pravidlo, že čím rýchlejšie sa obchod realizuje, tým môže byť získaná suma nižšia, a opačne. Ak však využijeme všetky dostupné metódy, je predpoklad, že sa váš zámer vydarí. Vyberte si z našich služieb takú, ktorá vám najviac vyhovie.
Áno, a to za predpokladu, že si objednáte niektorú zo služieb RoWe Services, keďže sú maximálne spoľahlivé a zrozumiteľné. Naša rada znie: neinzerujte v súkromnej inzercii!
Vyvolaním umelého časového a emotívneho tlaku na kupujúceho. Zámerom takejto nekalej praktiky je dostať ho do tiesne. Najmä skúsení developeri majú záujem predávať takýmto spôsobom a čo najvýhodnejšie. My však praktizujeme internetový marketing a systematickú prácu s databázou.
Všetkým kategóriám klientov(predávajúcim, darcom, obdarovaným, kupujúcim a ďalším) sme pripravili jedinečné služby: zahŕňajú odbornú konzultáciu nielen pri prevode nehnuteľnosti, ale aj vypracovanie a pripomienkovanie rôznych typov zmlúv.
Tento zastaraný spôsob spolupráce nevyužívame, pretože sa neosvedčil. Žiaden kvalifikovaný maklér sa aktívne nebude venovať takejto neistej obchodnej spolupráci.
Pre vás, aj pre nás je najvýhodnejšia službu Predaj PRÉMIUM za 999 €. Vy máte najnižšiu províziu a my máme najvyššiu zálohovú platbu, ktorá nám umožňuje pracovať čo najefektívnejšie.
Mnohé realitné kancelárie si doposiaľ neosvojili základné pravidlá komunikácie s klientmi. My im ponúkame inovované a overené metódy činnosti, každú obchodnú aktivitu riešime komplexne, bez stresu s jasne vopred stanovenými podmienkami a navyše - najnižšou províziou na trhu (999 €).
Naopak, každý týždeň štatisticky predáme, rýchlo a dobre, dve nehnuteľnosti, ktoré dôkladne poznáme z dokumentačnej obhliadky. Zásadne publikujeme len preverené a aktuálne ponuky (nie fiktívne, prostredníctvom ktorých si realitné kancelárie "sťahujú" dopytujúcich sa klientov za účelom ich získania); takýchto ponúk je na našej stránke skutočne menej. Máme však aj klientov, ktorým odporučíme inú techniku predaja, ako je publikovanie ponuky na našej stránke.
Záleží od typu predávanej nehnuteľnosti. Je rozdiel predávať jednoizbový byt a viacizbový, rodinný dom, pozemok atď. Po vykonaní dokumentačnej obhliadky a pri tvorbe stratégie predaja, odporučíme optimálny počet realitných kancelárií na spoluprácu.
Je známe, že každá RK spravidla požaduje inú výšku provízie, ktorú si zaúčtuje k vami požadovanej predajnej sume. Na realitných portáloch to spôsobí znechutenie potenciálnych kupujúcich, z čoho vyplynie strata záujmu o ponúkanú nehnuteľnosť. Neplatí pravidlo: vyšší počet RK zabezpečí viac klientov.
Predaj nehnuteľnosti nie je každodenná záležitosť. Ako v ostatných odvetviach, aj v tomto prípade platí: zverte sa do rúk odborníkov. Ak nás bolí zub, ideme k zubárovi; ak máme pokazené auto, ideme k automechanikovi, ak potrebujeme remeselníka - objednáme si ho a zaplatíme zálohu.
Novinky a aktuality
Daň z nehnuteľnosti 4.1.2017 Ak ste minulý rok kúpili nehnuteľnosť, nezabudnite podať daňové priznanie...
S VÝSTAVBOU NÁRODNÉHO ŠTADIÓNA ODŠTARTOVAL AJ NOVÝ BYTOVÝ PROJEKT S VÝSTAVBOU NÁRODNÉHO ŠTADIÓNA ODŠTARTOVAL AJ NOVÝ BYTOVÝ PROJEKT Výstavba dlho očakávaného...
Poplatky u notára 30.8.2016 POPLATKY U NOTÁRA POLOŽKA A: Za spísanie notárskej zápisnice vrátane...
Rozšírenie Eurovei 20.8.2016 VIEME, ČO ČAKAŤ OD ROZŠIROVANIA BRATISLAVSKEJ EUROVEI Toľkokrát spomínané...
Otváracie hodiny Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor 10.8.2016 STRÁNKOVÉ DNI A POPLATKY NA KATASTRI Okresný úrad Bratislava,...
O nás 1.8.2016 Spoločnosť RoWe Services, spol. s r.o. je realitná kancelária špecializovaná na...
Meníme sa k lepšiemu... 1.7.2016   Meníme sa k lepšiemu Od 01.07.2016 sme spustili moderný ,...