RoWe Services spol. s r.o - realitná kancelária

Najčastejšie otázky a odpovede

Otázky týkajúce sa OBHLIADOK

Vám, ktorí máte záujem o prenájom a s ním súvisiacu obhliadku, prinášame odpovede na najčastejšie kladené otázky.

 

Otázky týkajúce sa PREDAJA

Vám, ktorí rozmýšľate o predaji svojej nehnuteľnosti ako, komu a v akom čase ju predáte za čo najvýhodnejšiu sumu, prinášame odpovede na často kladené otázky. Naším zámerom je pomôcť vám zorientovať sa v spleti realitného trhu.

Na obhliadku je potrebné sa zaregistrovať a to z niekoľkých dôvodov. Hlavný dôvod je, že poznáme požiadavky prenajímateľa na nového nájomníka, a tieto informácie nám poskytujete pri registrácii. Ďalší dôvod je, že v potvrdenke, ktorá vám príde mailom nájdete špecifikáciu nehnuteľnosti, vrátane presnej adresy, výšky platby nájmu a sprostredkovateľskej provízie. A neposledný dôvod je, že nie všetkým záujemcom, žiadosť o obhliadku potvrdíme, pretože evidenciou a kontrolou v dostupných databázach sa objavili ako neplatiči, resp. rizikoví nájomníci.
Áno, hneď po odoslaní registrácie dostanete potvrdzujúci e-mail obsahujúci kompletný postup spolupráce. A keďže pracujeme online, požiadavka na obhliadku nám príde priamo do nášho smartfónu a obratom sa s vami skontaktujeme.
Áno, pričom pôvodná registrácia sa zlúči s novou a v platnosti je nový variabilný symbol.
Áno, pretože každá nová objednávka obhliadky má vygenerovaný osobitný variabilný symbol, na základe ktorého klienta identifikujeme a priradíme k nehnuteľnosti.
Nie. Stačí sa s maklérom dohodnúť na opätovnej obhliadke nehnutenosti.
Jednoduchý. Po obhliadke nehnuteľnosti (alebo aj pred obhliadkou v prípade rezervácie na diaľku), uhradíte sumu so správnym variabilným symbolom, ktorú ste obdržali v potvrdzujúcom e-maile. Po prijatí platby rezervujeme nehnuteľnosť a pristúpime k vypracovaniu zmluvnej dokumentácie.
Stanovenú províziu nie je možné meniť. Ak ste boli v minulosti našim klientom, vieme vám poskytnúť 50% zľavu z celkovej provízie v rámci prémiového programu "Odmena za vernosť".
Áno, ale len pri prenájmoch drahších ako 950 € / mesačne.
Áno, ak klient uhradil platbu a počas vypracúvania nájomnej zmluvy bezdôvodne alebo z dôvodov na jeho strane odstúpi od objednávky, vznikne realitnej kancelárie nárok na úhradu nákladov v súvislosti s už vykonanými úkonmi vo výške zaplatenej provízie. 
Výška provízie je stanovená vopred. Mnoho ľudí si ju mýli s kauciou, pričom sú to odlišné dva pojmy a majú rôzne významy.
KAUCIA, DEPOZIT, ZABEZPEKA sa rozumie platba vo výške jednomesačného nájmu (vrátane energií), ktorá slúži prenajímateľovi ako zábezpeka, že nájomca si bude plniť, počas zmluvného vzťahu, povinnosti vyplývajúce z podnájomnej zmluvy. Na podmienky a vrátenie kaucie si dávame pri vypracovaní zmluvnej dokumentácie obzvlášť veľký pozor, pretože nechceme, aby podnájomcovia o kaucie prichádzali. 

Áno, akonáhle máme konkrétneho klienta a počet osôb, ktoré nehnuteľnosť budú obývať, u správcu bytového domu zisťujeme aktuálny zálohový predpis (počet osobomesiacov), ktorý zapracujeme do znenia podnájomnej zmluvy. Taktiež preverujeme, či je správne nastavená zálohová platba za elektrickú energiu a plyn. Dopredu si určíme obvyklú spotrebu teplej a studenej úžitkovej vody. Týmito úkonmi minimalizujeme nedorozumenia, ktoré vzniknú nesprávnym nastaveným zálohových platieb.

Zároveň, sme radi, že mnohí prenajímatelia, ktorých byty spravujeme, súhlasia s prepisom elektrickej energie a plynu na nami sprostredkovaného podnájomcu.

Pri podpise zmluvy o podnájme bytu sa platí kaucia a jednomesačný nájom. Ďalší nájom sa platí najčastejšie k 15. dňu mesiac vopred (príklad: k 1.7. sa podnájomca nasťahuje a platí: 400,- € kauciu, 400,- € nájom za mesiac 7/2020, najbližšia platba nájmu je 15.7. za mesiac 08/2020.
Zmluvnú dokumentáciu vždy vypracuje realitná agentúra, v závislosti od požiadaviek všetkých zmluvných strán.
Každá realitná kancelária má inú filozofiu podnikania. My na inzertných serveroch ponúkame iba aktuálne byty. Nevidíme zmysel inzerovať prenajaté byty ani za tým účelom, že by sme si do databáz stiahli dopytujúcich klientov.

 

Na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď, pretože dražobné spoločnosti musia nehnuteľnosť v prvom kole ponúkať za trhovú cenu. Ak je nehnuteľnosť neatraktívna, zle likvidná, tak v ďalšom kole ide vyvolávacia cena smerom na dol. Pričom nezabúdajme, že ak sa nehnuteľnosť dostane do dražby, navýši sa o poplatky pre exekútora, dražobnú spoločnosť, notára, čiže v konečnom dôsledku cena nemusí byť nižšia s porovnaním s bežnou ponukou.
Áno, pomôžeme, pričom k stanoveniu reálnej hodnoty nehnuteľnosti objednávame služby súdnych znalcov evidovaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku (120 - 150 € / byt, 230 - 300 € / dom) hradí predávajúci. Znalecký posudok vždy odporúčame vyhotoviť ešte pred predajom, nech sa nestane, že je cena nadhodnotená alebo podhodnotená. Ak bude nadhodnotená, kupujúci sa to aj tak v konečnom dôsledku dozvie, pretože ho na to upozorní financujúca banka, ktorá úver buď zamietne alebo vyžiada ďalšiu záruku (iný byt), čo v praxi veľakrát znamená, že kupujúci od kúpy odstúpi.
Sú mierne nadhodnotené a tieto ponuky skresľujú situáciu na trhu. Na základe chybných ponukových cien, predávajúci sami nedokážu správne ohodnotiť svoju nehnuteľnosť, čo vedie k tomu, že sa z nej stáva nepredajný „ležiak“. Preto pri predaji vyhotovíme špeciálny marketingový plán, v ktorom si s predávajúcim dohodneme presnú cenu, za ktorú vieme predaj nehnuteľnosti sprostredkovať.
Smerodajná je doba predaja. Platí pravidlo, že čím rýchlejšie sa obchod zrealizuje, tým výhodnejší môže byť predaj. A samozrejme platí aj pravidlo, že ľudia vždy trochu preháňajú a nepriznajú, že na to aby predali, museli akceptovať ponukovú cenu kupujúceho.
Áno, a to za predpokladu, že celý proces predaja budeme zabezpečovať a tým môžeme aj dohliadať nad plnením zmluvných záväzkov. Naša komunikácia je maximálne zrozumiteľná a spoľahlivá. A ďalšia rada znie: neinzerujte v súkromnej inzercii! 
Áno, pomôžeme, pričom zastrešíme celú komunikáciu od A až po Z . Nastavíme rezervačnú zmluvu (potrebnú pre bankové účely), lehoty, vypracovanie znaleckého posudku, vypracovanie kúpnej zmluvy až po odovzdanie nehnuteľnosti a ohlásenia pôvodného vlastníka u dodávateľa energií a správcu dane. 
Tento zastaraný spôsob spolupráce nevyužívame, pretože sa neosvedčil. Žiaden šikovný a kvalifikovaný maklér sa aktívne nebude venovať takejto neistej obchodnej spolupráci.
Záleží od typu predávanej nehnuteľnosti. Je rozdiel predávať jednoizbový byt a viacizbový, rodinný dom, pozemok atď. Po vykonaní dokumentačnej obhliadky a pri tvorbe stratégie predaja, odporučíme optimálny počet realitných kancelárií na spoluprácu.
Je známe, že každá RK spravidla požaduje inú výšku provízie, ktorú si zaúčtuje k vami požadovanej predajnej sume, čiže na realitných portáloch sa nehntueľnosť objavuje niekoľkokrát a ešte k tomu z inými cenami, čo spôsobí znechutenie potenciálnych kupujúcich, z čoho vyplynie strata záujmu o ponúkanú nehnuteľnosť. Neplatí pravidlo: vyšší počet RK zabezpečí viac klientov, pričom ak sa nehnuteľnosť ťažšie predáva, my, realitné kancelárie medzi sebou spolupracujeme bez toho, aby došlo k navýšeniu provízie pre vlastníka nehnuteľnosti. Predaj nehnuteľnosti cez viaceré RK musí byť zadaný profesionálne a strategicky správne. 
Predaj nehnuteľnosti nie je každodenná záležitosť. Ako v ostatných odvetviach, aj v tomto prípade platí: zverte sa do rúk odborníkov. Ak nás bolí zub, ideme k zubárovi; ak máme pokazené auto, ideme k automechanikovi, ak potrebujeme remeselníka - objednáme si ho. Ak potrebujete predaj nehnuteľnosť, vyberte si makléra podľa sympatií a s ktorým budete radí komunikovať.
Stránka aktualizovaná: 04.06.2020
Novinky a aktuality