RoWe Services spol. s r.o - realitná kancelária

Klientska zóna

 

V záujme zvýšenia užívateľského komfortu klientov našej spoločnosti, v súvislosti s poskytovanými realitnými službami, ponúkame možnosť zriadenia účtu v Klientskej zóne pre klientov s elektronickými zmluvami. Všetky potrebné dokumenty budete mať prístupne na jednom mieste.

 

Klientska zóna

 

Výhody klientskej zóny:
 

► Náhľad na identifikačné údaje klienta, ktoré poskytol RoWe Services, spol. s r.o.
► Online prehľad zmlúv, uzatvorených medzi klientom a RoWe Services, spol. s r.o. a všetkými zmluvnými stranami na základe udeleného splnomocnenia a mandátu.
► Možnosť prehľadu uhradených a neuhradených splátok jednotlivých zmlúv.
► Možnosť online sledovania celej zmluvnej agendy.

Ako si zriadiť prístup?


Za účelom zriadenia Klientského účtu a zaslania prístupov pre prvé prihlásenie, zašle RoWe Services, spol. s r.o. na e-mailovú adresu a mobilné číslo klienta prihlasovacie meno vo forme e-mailovej správy a prvé heslo vo forme SMS správy. Klient je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zriadením Klientského účtu a žiadať jeho zrušenie. RoWe Services, spol. r.o. zabezpečí funkčnosť Klientského účtu minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom a do jedného roka od ukončenia posledného zmluvného vzťahu s klientom.

 
Novinky a aktuality