RoWe Services spol. s r.o - realitná kancelária

°dokončenie a servis

Ako jedna z mála realitných kancelárií vám prinášame presne to, čo hľadáte - úsporu vašich financií v podobe bezplatného servisu.

Túto žiadanú službu poskytujeme všetkým našim prenajímateľom bezplatne, a to po dobu 12 mesiacov od podpisu nájomnej zmluvy.

V rámci bezplatného servisu zmluvným stranám vyhotovíme:

#DODATOK k nájomnej zmluve (zväčša sa zmluvné strany dohodnú na 12-mesačnej výpovednej lehote a pozabudnú dodatkom zmluvu predĺžiť);

#ASISTENCIU pri ročnom vyúčtovaní zálohových platieb a nákladov súvisiacich s prenájom bytu (klientom bezplatne pomôžeme s presným výpočtom ročného vyúčtovania nákladov spojených s bývaním a aj s nastavením zálohových platieb tak, aby im nevznikali zbytočné nedoplatky);

#ASISTENCIU pri ukončení zmluvného vzťahu a bezplatné vypracovanie Dohody o ukončení nájomnej zmluvy a preberacieho protokolu.

 

 

 

Novinky a aktuality