RoWe Services spol. s r.o - realitná kancelária

4.1.2017

Ak ste minulý rok kúpili nehnuteľnosť, nezabudnite podať daňové priznanie do konca januára!

Daňovú povinnosť máte, ak ste v roku 2016 nadobudli do vlastníctva byt, nebytový priestor, stavbu či pozemok.
 
Správcom dane je obec, resp. mesto, v územnom obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Správcom nie je daňový úrad, kam sa podávajú daňové priznanie pre daň z príjmov. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je majiteľ povinný podať za daňové obdobie, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Daňové priznanie treba podať príslušnému správcovi dane najneskôr do 31. januára 2017 podľa právneho stavu, ktorý bol k 1. januáru toho istého roku. Ak nenastanú žiadne zmeny (zmena vlastníka, podielu, stavby, prístavby a iné), povinnosť podať daňové priznanie za nasledujúce roky už nemáte.

Platba dane

Na základe daňového priznania vám (obec, mesto) doručí platobný výmer s vyrubenou daňou. Daňovník je povinný platiť daň z nehnuteľností až po jej vyrubení a je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
 

Stiahnite si vzor tlačiva

zdroj: Ministerstvo financií SR


Novinky a aktuality
Daň z nehnuteľnosti 4.1.2017 Ak ste minulý rok kúpili nehnuteľnosť, nezabudnite podať daňové priznanie...
S VÝSTAVBOU NÁRODNÉHO ŠTADIÓNA ODŠTARTOVAL AJ NOVÝ BYTOVÝ PROJEKT S VÝSTAVBOU NÁRODNÉHO ŠTADIÓNA ODŠTARTOVAL AJ NOVÝ BYTOVÝ PROJEKT Výstavba dlho očakávaného...
Poplatky u notára 30.8.2016 POPLATKY U NOTÁRA POLOŽKA A: Za spísanie notárskej zápisnice vrátane...
Rozšírenie Eurovei 20.8.2016 VIEME, ČO ČAKAŤ OD ROZŠIROVANIA BRATISLAVSKEJ EUROVEI Toľkokrát spomínané...
Otváracie hodiny Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor 10.8.2016 STRÁNKOVÉ DNI A POPLATKY NA KATASTRI Okresný úrad Bratislava,...
O nás 1.8.2016 Spoločnosť RoWe Services, spol. s r.o. je realitná kancelária špecializovaná na...
Meníme sa k lepšiemu... 1.7.2016   Meníme sa k lepšiemu Od 01.07.2016 sme spustili moderný ,...